Jedná se o pojištění trvale nebo přechodně obývané nemovitosti, tzn. rodinného domu, bytu nebo rekreačního objektu. Současně je možné pojistit i vedlejší budovy, které se nacházejí na stejném pozemku s hlavní budovou. Kromě dokončených nemovitostí lze pojistit i budovy ve výstavbě. Pojištění zahrnuje vyjmenovaná pojistná nebezpečí, doplňkově lze sjednat některá připojištění.

Exkluzivní podmínky:
Odchylně od pojistných podmínek nabízíme tyto výhody:
Pojištění v záplavových zónách bez navýšení pojistného.
Sazby pojistného jsou shodné pro trvale i přechodně obývané nemovitosti.
Vyšší limit na odcizení a vandalismus než u standardního produktu s možností navýšení.
Pojištění elektromotorů bez limitu.
V základním rozsahu je zahrnuto pojištění skel.
Pojištění se vztahuje na náklady na opravu či vyčištění studny, k jejímuž poškození dojde v příčinné souvislosti s povodní či záplavou, maximální roční limit je 30 000 Kč.
Součástí pojištění je i asistenční služba HOME ASISTANCE.

Pojistná částka:
Stanovuje si ji na svou odpovědnost pojistník a je stanovena v nových cenách (odpovídá ceně znovu pořízení).

Pojistný rozsah:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy
 • zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů, náraz dopravního prostředku, aerodynamický třesk
 • záplava, povodeň,
 • voda unikající z vodovodního zařízení
 • odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vandalismus
 • elektromotory, skla

Spoluúčast:
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky:

Odcizení a vandalismus

3% z PČ

Elektromotory

bez limitu

Pojištění skel

50 000 Kč

Vedlejší stavby

do výše PČ pro vedlejší stavbu

Studna: náklady na opravu a vyčištění

30 000 Kč

Připojištění:
Odcizení a vandalismus – navýšení o 10% z PČ
Odpovědnost z držby nemovitosti

Slevy:
Speciální sleva pro členy Odborového svazu:
50%

Kalkulace – modelový příklad – rodinný dům:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Rodinný dům

2 000 000 Kč

1 400 Kč

Vedlejší stavby – garáž

200 000 Kč

140 Kč

Povodeň a záplava

2 000 000 Kč

400 Kč

Vyčištění studny

30 000 Kč

v ceně

Odcizení a vandalismus

60 000 Kč

v ceně

Elektromotory

bez limitu

v ceně

Pojištění skel

50 000 Kč

v ceně

Odpovědnost z držby nemovitosti

2.000.000/1.000.000/500.000

400 Kč

Asistenční služba

dle rozsahu VPP

-

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Roční pojistné

 

2 340 Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro členy OS

 

1 170 Kč

 

Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění

 

 • Všeobecné pojistné podmínky
 • Pojištění nemovitosti (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, chalupa, chata) - formulář Pojištění nemovitosti (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, chalupa, chata) - formulář

  Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité.

  Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů, se můžete s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti RESPECT, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme..

  Všeobecné informace
  Všeobecné informace
  Základní údaje k pojištění
  Základní údaje k pojištění
  Typ budovy
  Typ budovy
  Budova
  Budova
  Jedná se o rozestavěnou nemovitost
  Jedná se o rozestavěnou nemovitost
  Vedlejší stavby
  Vedlejší stavby
  Požadujete pojištění vedlejších staveb?
  Požadujete pojištění vedlejších staveb?
  Budova
  Budova
  Rozsah pojištění
  Rozsah pojištění
  Povodeň a záplava
  Povodeň a záplava
  Byla nemovitost zasažena v minulosti povodní nebo záplavou?
  Byla nemovitost zasažena v minulosti povodní nebo záplavou?
  Připojištění
  Připojištění
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti?
  Odcizení a vandalismus
  Odcizení a vandalismus
  Požadujete navýšení pro riziko odcizení a vandalismus nad 3% z pojistné částky pro nemovitost?
  Požadujete navýšení pro riziko odcizení a vandalismus nad 3% z pojistné částky pro nemovitost?
  Doplňující informace
  Doplňující informace
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Způsob platby pojistného
  Způsob platby pojistného
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.