Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení trvale nebo přechodně obývané domácnosti. Jedná se o věci ve vlastnictví členů domácnosti. Kromě věcí uložených v bytě pojištěné domácnosti jsou pojištěny také věci v nebytovém prostoru na stejné adrese jako je pojištěná domácnost. Pojištění se vztahuje na různá pojistná nebezpečí, lze zvolit ze dvou pojistných rozsahů. Plnění za jednotlivé skupiny věcí je omezeno limitem daným pojišťovnou.

Exkluzivní podmínky
Odchylně od pojistných podmínek nabízíme tyto výhody: Pojištění v záplavových zónách bez navýšení pojistného. Sazby pojistného jsou shodné pro trvale i přechodně obývané domácnosti. Škody způsobené vodou z akvária jsou zahrnuty i v základním rozsahu pojištění. Pojištění garáže na jiné adrese je automaticky zahrnuto v pojištění, pokud je uvedena adresa garáže. Součástí pojištění je i asistenční služba HOME ASISTANCE.

Pojistná částka:
Stanovuje si ji na svou odpovědnost pojistník a je stanovena v nových cenách (odpovídá ceně znovu pořízení).

Pojistná nebezpečí:
lze sjednat pojištění ve dvou variantách pojistného krytí:

základní rozsah:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy
 • zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů, náraz dopravního prostředku, aerodynamický třesk
 • záplava, povodeň,
 • voda unikající z vodovodního zařízení
 • odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vandalismus
 • únik vody z akvária

rozšířený rozsah:

 • základní rozsah +
 • pojištění skel
 • elektromotory

Spoluúčast: 1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky pro pojištění domácnosti:

Rozsah pojištění

Základní

Rozšířený

Stavební součásti

10%

20%

Elektronika a optika

25%

35%

Jízdní kola

50 000 Kč, jedno kolo 20 000 Kč

Peníze na hotovosti

10 000 Kč

20 000 Kč

Cennosti a ceniny

10%

20%

Věci zvláštní hodnoty

10%

20%

Zvířata

25 000 Kč

35 000 Kč

Věci uložené v nebytovém prostoru

10%

15%

Věci na jiném místě, pokud je měl pojištěný u sebe

5 000 Kč

Věci k výkonu povolání

20 000 Kč

40 000 Kč

Vandalismus

10% max. 200 000 Kč

Únik vody z akvária

0,5%

Garáž a věci v ní uložené na jiné adrese

4% z PČ

Elektromotory

-

20 000 Kč

Skla

-

30 000 Kč

Připojištění:
Odpovědnost v občanském životě

Slevy:
Speciální sleva pro členy Odborového svazu:
50%

Kalkulace – modelový příklad – rozšířený rozsah:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Domácnost

500 000 Kč

1 000 Kč

Povodeň, záplava

500 000 Kč

271 Kč

Odcizení

bez limitu

v ceně

Vandalismus

50 000 Kč

v ceně

Stavební součásti

271 000 Kč

v ceně

Elektronika

175 000 Kč

v ceně

Cennosti

271 000 Kč

v ceně

Věci zvláštní hodnoty

271 000 Kč

v ceně

Věci v nebytovém prostoru

75 000 Kč

v ceně

Skla

30 000 Kč

v ceně

Elektromotory

20 000 Kč

v ceně

Odpovědnost v občanském životě

1 000 000 Kč

350 Kč

Asistenční služba

v rozsahu VPP

-

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Roční pojistné

 

1 450 Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro členy OS

 

725 Kč

Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění

 

 

 • Všeobecné pojistné podmínky
 • POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI - DOTAZNÍK

  Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité.
  Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů, se můžete s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti RESPECT, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme..

  Pojistník
  Pojistník
  Základní údaje k pojištění
  Základní údaje k pojištění
  Rozsah pojištění
  Rozsah pojištění
  Uveďte o jaký rozsah pojištění máte zájem:
  Uveďte o jaký rozsah pojištění máte zájem:
  Povodeň a záplava
  Povodeň a záplava
  Byla domácnost zasažena v minulosti povodní nebo záplavou?
  Byla domácnost zasažena v minulosti povodní nebo záplavou?
  Prosím uveďte hodnotu vybraných skupin věcí
  Prosím uveďte hodnotu vybraných skupin věcí
  Připojištění
  Připojištění
  Pojištění odpovědnosti v občanském životě?
  Pojištění odpovědnosti v občanském životě?
  Pojištění garáže a věcí v ní na jiné adrese než je pojištěná domácnost?
  Pojištění garáže a věcí v ní na jiné adrese než je pojištěná domácnost?
  Zabezpečení
  Zabezpečení
  Uveďte zabezpečení domácnosti
  Uveďte zabezpečení domácnosti
  Máte okna 2,5m nad zemí?
  Máte okna 2,5m nad zemí?
  Pokud ne, uveďte zabezpečení oken
  Pokud ne, uveďte zabezpečení oken
  Doplňující informace
  Doplňující informace
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Způsob platby pojistného
  Způsob platby pojistného
  Je domácnost v současné době pojištěna?
  Je domácnost v současné době pojištěna?
Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.