Doplňkové penzijní spoření

Spořící produkt, v kterém se vkládané prostředky zhodnocují v účastnických fondech dle zvolené investiční strategie. Účastnické fondy jsou obhospodařovány penzijními společnostmi, dohled vykonává Česká národní banka, Ministerstvo financí a depozitář penzijní společnosti. Prostřednictvím doplňkového penzijního spoření je možné využít daňové výhody.

Doplňkové penzijní spoření nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, které v současné době již nelze sjednat. Uzavřené smlouvy penzijního připojištění zůstaly v platnosti a prostředky účastníků penzijních fondů byly převedeny do transformovaných fondů penzijních společností, kde se i nadále zhodnocují.

Bližší informace:

Společnost RESPECT, a.s. nabízí Doplňkové penzijní spoření těchto penzijních společností:

AXA penzijní společnost, a.s.

Allianz penzijní společnost, a.s.

NN Penzijní společnost, a.s.

KB Penzijní společnost, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

ČSOB penzijní společnost, a.s.

Doplňkové penzijní spoření

Spořící produkt, v kterém se za vložené prostředky nakupují penzijní jednotky účastnických fondů a dochází k jejich zhodnocování.

Penzijní jednotka

Podíl účastníka na majetku ve fondu, aktuální výše penzijní jednotky je uvedena vždy na internetových stránkách penzijní společnosti u daného účastnického fondu.

Účastnický fond

Soubor majetku, který náleží všem účastníkům doplňkového penzijního spoření v počtu penzijních jednotek.

Účastník

Osoba starší 18ti let bez ohledu na národnost a státní příslušnost.

Příspěvek účastníka

Minimální výše příspěvku účastníka je 100 Kč, maximální příspěvek není omezen. Změna výše příspěvku je možná během doby spoření kdykoliv. Za zaměstnance může příspěvek v plné výši hradit zaměstnavatel.

Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnavatel může přispívat zaměstnanci na smlouvu doplňkového penzijního spoření a využívat daňové zvýhodnění.

Státní příspěvek

Je poskytován pouze na příspěvek účastníka (nikoli na příspěvek zaměstnavatele). Nárok na státní příspěvek má účastník s trvalým pobytem na území ČR nebo na území členského státu, pokud je účasten důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR. V případě předčasného ukončení smlouvy formou odbytného není státní příspěvek vyplacen.

Příspěvek účastníka

Státní příspěvek

0 až 299 Kč

0 Kč

300 Kč

90 Kč

400 Kč

110 Kč

500 Kč

130 Kč

600 Kč

150 Kč

700 Kč

170 Kč

800 Kč

190 Kč

900 Kč

210 Kč

1000 Kč a více

230 Kč

Odklad placení příspěvku

Je možný na základě žádosti účastníka, doba odkladu se po doplacení příspěvků započítá do spořící doby. Ve smlouvě musí být stanovena maximální možná doba odkladu placení příspěvků účastníka, za dobu odkladu nenáleží státní příspěvek.

Přerušení placení příspěvku

Doba přerušení se nezapočítává do spořící doby, za dobu přerušení nenáleží státní příspěvek.

Daňové výhody

1) Pro účastníka

Účastník doplňkového penzijního spoření si může od základu daně odečíst vlastní příspěvky nad 12 000 Kč za rok, a to v maximální výši 12 000 Kč za rok.

2) Pro zaměstnavatele

Do výše 30 000 Kč za rok částka nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění (úspora pro zaměstnavatele 34%, pro zaměstnance 11% oproti přímému zvýšení mzdy) a je 100% daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele, pokud je přispívání upraveno ve vnitřní směrnici nebo kolektivní smlouvou.

Převod prostředků do jiné penzijní společnosti

V případě trvání smlouvy méně než 5 let je požadován poplatek za převod, max. 800 Kč. Výpovědní lhůta je 1 měsíc, převod prostředků je realizován do 1 měsíce po ukončení smlouvy. Převod není možný v případě, že účastníkovi vznikl nárok na jednorázové vyrovnání.

Dávky pro účastníka

Starobní penze na dobu určitou

Nárok na starobní penzi vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a je dosažen věk max. 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti). Penzi vyplácí penzijní společnost minimálně 3 roky, výplatu lze za poplatek zrušit.

Jednorázové vyrovnání

Nárok na jednorázové vyrovnání vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a dovršen důchodový věk (musí být splněny obě povinnosti).

Doživotní penze

Nárok na doživotní penzi vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a dosažen věk maximálně 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti).

Penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší

Nárok na výplatu vzniká, pokud je doba spoření minimálně 5 let a dosažen věk maximálně 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti). Penzi vyplácí životní pojišťovna.

Předdůchod

Podmínkou je doba spoření minimálně 5 let a dosažení věku maximálně 5 let před dovršením důchodového věku (musí být splněny obě povinnosti). Měsíční výplaty musí být alespoň ve výši 30% průměrné mzdy v národním hospodářství, minimální délka čerpání 2 roky, maximální 5 let. Je vyplácena pravidelná měsíční penze bez možnosti přerušení nebo pozastavení výplaty, čerpání nemá vliv na výši starobního důchodu, po dobu vyplácení je účastník pojištěncem v rámci zdravotního pojištění.

Invalidní penze

Nárok na výplatu vzniká v případě invalidity III.stupně a minimálních 36 splátek (musí být splněny obě povinnosti). Výběr možný pravidelnými splátkami nebo jednorázovým vyrovnáním.

Odbytné

Výplata naspořených prostředků v případě předčasného ukončení smlouvy. Nárok na výplatu vzniká po odspoření 24 měsíců, výpovědní lhůta je 1 měsíc.

Dávky v případě úmrtí účastníka

Výplata odbytného

Vyplácí se v případě úmrtí účastníka před nárokem na výplatu dávky před dovršením důchodového věku, odbytné je vyplaceno bez státních příspěvků a vyplácí se určené osobě nebo je předmětem dědictví.

Výplata jednorázového vyrovnání

Vyplácí se včetně státních příspěvků. Jednorázové vyrovnání se vyplácí v případě splnění nároku na výplatu dávky nebo v případě vyplácení penze: invalidní, s výplatou na určenou dobu, na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší.

Doživotní penze

Pokud je účastníkovi vyplácena doživotní penze a dojde k jeho úmrtí, určené osobě ani dědici se žádné prostředky nevyplácí.

Danění dávek

Způsob ukončení

Příspěvek

Výnos z příspěvků

účastníka

státní

zaměst navatele

účastníka

státní

zaměst navatele

Doživotní penze 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Starobní penze na určenou dobu 0% 0% 0% 15% 15% 15%
Penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jednorázové vyrovnání 0% 0% 15% 15% 15% 15%
Odbytné 0% vrací se 15% 15% vrací se 15%

Poplatky

Pravidelně se hradí poplatky za obhospodařování a zhodnocení majetku účastnických fondů, výše těchto poplatků se liší. Kromě těchto poplatků jsou v sazebníku poplatků penzijních společností uvedeny i jednorázové poplatky, např. za převod či změnu strategie. Aktuální sazebník poplatků je k dispozici vždy na internetových stránkách penzijních společností.

Zhodnocení

 

Zhodnocení v % 2013

Zhodnocení v % 2014

AXA penzijní společnost, a.s.

 

 

Povinný konzervativní účastnický fond

0,49%

2,7%

Dluhopisový účastnický fond

0,54%

3,7%

Vyvážený účastnický fond

0,45%

4,7%

Zajištěný účastnický fond (zánik 1.1.2015)

0,45%

4,7%

Allianz penzijní společnost, a.s.

 

 

Povinný konzervativní fond

1,44%

1,31%

Vyvážený účastnický fond

1,67%

2,12%

Dynamický účastnický fond

1,76%

2,78%

Selection účastnický fond (zánik 5.11.2014)

1,78%

2,78%

ČSOB penzijní společnost, a.s.

 

 

Účastnický povinný konzervativní fond

0,9%

2,71%

Vyvážený účastnický fond

0,7%

3,8%

Dynamický účastnický fond

0,7%

3,3%

Garantovaný účastnický fond

1,1%

1,66%

NN Penzijní společnost, a.s. (ING Penzijní společnost)

 

 

Povinný konzervativní fond

0,3%

0,6%

Spořící účastnický fond (vznik 15.2.2015)

 

 

Penze 2030 (zánik 15.2.2015)

0,1%

0,8%

Penze 2040 (zánik 15.2.2015)

0,1%

0,8%

Fond světových akcií (nahrazen Růstovým účastnickým fondem 19.5.2015)

0,1%

4,7%

Růstový účastnický fond (vznik 19.5.2015)

 

 

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

 

 

Povinný konzervativní účastnický fond

2,46%

0,87%

Vyvážený účastnický fond

3,6%

2,45%

Dynamický účastnický fond

3,53%

1,84%

Spořící účastnický fond

2,94%

2,42%

Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

 

 

Konzervativní účastnický fond

0,44%

1,34%

Vyvážený účastnický fond

0,41%

4,11%

Dynamický účastnický fond

0,17%

7,02%

KB Penzijní společnost, a.s.

 

 

Povinný konzervativní fond

0,36%

1,33%

Vyvážený účastnický fond

1,07%

3,54%

Zajištěný účastnický fond (zánik 1.2.2015)

1,07%

3,54%

Dynamický účastnický fond

2,16%

5,81%

 

Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění.

Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.